Våra tjänster

Executive Search/Chefsrekrytering

Executive Search är en strukturerad metodik för chefsrekrytering genom en aktiv och riktad bearbetning av ett noggrant urval av personer som uppfyller kraven för en viss befattning. En executive search-rekrytering innehåller ett antal olika steg och tar ca 6-8 veckor. Det omfattande arbetet genomförs med stor respekt för den personliga integriteten för såväl kandidater som uppdragsgivaren genom hela processen. De steg som ingår i en Executive Search process är normalt: Analys/Kravprofil - Sökprocess - Personbedömning/Tester - Presentation/Referenser - Uppföljning.

Våra Executive Search konsulter är auktoriserade av ESK, vilket innebär att de står för den kompetens och erfarenhet, samt förstår den komplexitet, som krävs för att identifiera och attrahera rätt medarbetare till en ledarbefattning. Kontakta gärna våra konsulter så berättar vi mer.


Annonsering och kombinerad sökning

Vid offentlig annonsering av ledande befattningar hanterar vi hela processen från annonsutformning, mediaval, hantering av sökande och urval fram till presentation av de lämpligaste kandidaterna. Kandidatbasen utgörs här endast av de ansökningar som annonsen genererar. Annonsering kan med fördel kombineras med sökning för att nå de kandidater som inte aktivt letar nytt arbete och som är framgångsrika inom sitt område.


Personbedömning och tester

Wallin & Krönström använder strukturerad intervjuteknik baserad på mångårig erfarenhet av att bedöma chefer och specialister för att utforska både ledarförmågor och kompetensområden. Vårt underlag skall tjäna som vägledning vid interna befordringar eller som slutkontroll vid externa rekryteringar. Test uttolkas under intervjuer med kandidaten och avrapporteras muntligen till uppdragsgivaren. Test uttolkas endast av medarbetare som är godkända och licensierade av SHL Sverige AB. Vi lämnar inte ut skriftliga omdömen som kan komma att uttolkas av obehöriga eller i ett annat sammanhang. För mer information om olika tester via SHL se www.shl.com.


Styrelseutvärdering

Med en beprövad och nyanserad metodik kan vi utvärdera och ge rådgivning i syfte att optimera styrelsens arbete och dess sammansättning. Här verkar vi i nära samarbete med styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Vi tillför värde genom att skapa en mer nyanserad och aktiv dialog och med vår förmåga att föra samtal med hänsyn till den personliga integriteten på denna nivå. Vidare tillför vi jämförelsemöjligheter, struktur och ett externt perspektiv.


Sekretess och etik

Wallin & Krönström skyddar kunder och kandidater genom fullständig sekretess. Vi arbetar enligt de normer som satts upp av Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK, för att säkerställa en professionell hantering av kandidater och kunder under rekryteringsprocessen.

Wallin & Krönström AB | Stora Askens Väg 3, 183 65 Täby | +46 707 81 11 00 |