Välkommen till Wallin & Krönström Executive Search!

Wallin & Krönström är en kvalificerad HR-partner för Executive Search, rekrytering och utveckling av chefer samt specialister till ledande befattningar och styrelser inom näringsliv, offentlig sektor och akademi.

Wallin & Krönström arbetar i nätverk av seniora konsulter med lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa sina kunder att tänka och agera strategiskt kring rekrytering och utveckling av chefer och organisationer. Våra uppdragsgivare kommer till oss för att få oberoende perspektiv och rådgivning. Vi skräddarsyr varje projekt och genom väl beprövade arbetsmetoder och strukturerade processer finner vi de bäst lämpade kandidaterna. I nära samspel arbetar vi för att hitta den bästa långsiktiga lösningen för alla parter. Tillsammans med våra klienter möter vi deras viktigaste utmaningar.

Vi har genom vår sammanlagda erfarenhet och med mer än 17 år i branschen byggt upp en kunskap och nätverk som sträcker sig över de flesta branscher.

Wallin & Krönström AB | Stora Askens Väg 3, 183 65 Täby | +46 707 81 11 00 |